Sedliackého povstania 3 , 080 01 Prešov

+421 (0) 944 566 324 info@joymotion.sk